Ketik:AFA.nama.noHP - Kirim ke 081 5594 3313

YM DAN SMS CENTER

YM CENTER AFARELOAD
afareloadym
afareloadym2
afareloadym3

SMS CENTER AFARELOAD
0852 9187 0777
0819 0381 7776
0858 7833 3181